Javna nabava

Print PDF

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 

 

Plan nabave

Registar ugovora 

| + - | RTL - LTR