Ovlašteni plinoinstalateri

Print PDF

                      POPIS OVLAŠTENIH INSTALATERA 2017
                                         do 100 kWh
 

IZVOĐAČ

ZAVARIVAČ

BR. MOB.

"PLINOINSTALATER"

Gornja Drenova 72,

10380 Sveti Ivan Zelina 

Stjepan Bistrički


091/636-3800

"KOMINKO"

Komin 9 A

Damir Knez

098/735-629


IZVOĐAČ

ZAVARIVAČ

BR. MOB.

"INSTALACIJE 5M"

Donjozelinska 61,

Donja Zelina

Mato Filipović

01/2065-233

098/756-345

  

                   POPIS OVLAŠTENIH INSTALATERA 2017
                                      BEZ OGRANIČENJA
 

IZVOĐAČ

ZAVARIVAČ

BR. MOB.

"INSTALACIJE 5M"

Donjozelinska 61,

Donja Zelina

Mato Filipović

01/2065-233

098/756-345

  

Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije

 

 Spisak potrebne dokumentacije i uvjeti za puštanje plinske instalacije u rad:

ATEST DIMNJAKA na koji se priključuje plinsko trošilo (atest nije potreban ukoliko je ugrađen potrošač sa fasadnim ispustom)

Puštanje plina u instalaciju (montiranje plinskog brojila) izvršiti će se ukoliko je:

  • uspješno obavljena tlačna proba plinske instalacije
  • priključeno barem jedno trošilo na istu

Ukoliko su zadovoljeni svi gore navedeni uvjeti, distributer izdaje UPORABNU DOZVOLU.

Za svaku promjenu na plinskoj instalaciji (proširenje instalacije, montaža novih potrošača, premještanje trošila i druge preinake) korisnik plina obavezan je o tome obavjestiti distributera i od njega zatražiti odobrenje.

Distributer je obavezan proširiti tehničku dokumentaciju i unjeti sve promjene u istu.

| + - | RTL - LTR