Ovlašteni plinoinstalateri

Print PDF

POPIS OVLAŠTENIH INSTALATERA 2018 bez ograničenja

IZVOĐAČ

Instalater

BR. MOB.

"INSTALACIJE 5M" 
Donjozelinska 61,
Donja Zelina

Mato Filipović

01/2065-233 
098 756 345

 

POPIS OVLAŠTENIH INSTALATERA 2018 do 100 kWh

IZVOĐAČ

Instalater

BR. MOB.

"PLINOINSTALATER"    
Gornja Drenova 72, Sv. Ivan Zelina

Stjepan Bistrički

091 636 3800

"KOMINKO”
Komin 9A

Damir Knez

098 735 629

"INSTALACIJE VGS", 
Jales Breznički 36,Bisag

Nikola Sviben

099 710 5052

"INSTALACIJE BIGOR",
Bedenica 83

Damir Bigor

098 714 814

   

Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije

 

 Spisak potrebne dokumentacije i uvjeti za puštanje plinske instalacije u rad:

ATEST DIMNJAKA na koji se priključuje plinsko trošilo (atest nije potreban ukoliko je ugrađen potrošač sa fasadnim ispustom)

Puštanje plina u instalaciju (montiranje plinskog brojila) izvršiti će se ukoliko je:

  • uspješno obavljena tlačna proba plinske instalacije
  • priključeno barem jedno trošilo na istu

Ukoliko su zadovoljeni svi gore navedeni uvjeti, distributer izdaje UPORABNU DOZVOLU.

Za svaku promjenu na plinskoj instalaciji (proširenje instalacije, montaža novih potrošača, premještanje trošila i druge preinake) korisnik plina obavezan je o tome obavjestiti distributera i od njega zatražiti odobrenje.

Distributer je obavezan proširiti tehničku dokumentaciju i unjeti sve promjene u istu.

| + - | RTL - LTR