Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Operator distribucijskog sustava Zelina - plin d.o.o. u djelokrugu obavljanja poslova distribucije plina podliježe širokom spektru zakona i podzakonskih akata.

Zakonska regulativa

Distribucija plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga (uređeno Zakonom o energiji). Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije plina uređena je kroz slijedeći Zakonodavni okvir:

 • Zakon o energiji (NN120/12, NN 14/14)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, NN 14/14)
 • Zakon o gradnji NN 153/13
 • Zakon o koncesijama NN 143/12
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/2013) + Odluka o visini tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina (NN 158/2013)
 • Opći uvjeti opskrbe prirodnim plinom (NN 158/2013)
 • Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11, NN 88/12, NN 29/13)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 118/07, NN 107/09)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 158/2013)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro, 12/2013)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 103/2013)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, NN 105/09)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 155/08, NN 50/09, NN 103/09, NN 21/12)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 137/11, NN 12/12, NN15/12)
 • Metodologija utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/2013)
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, NN 194/03, NN 111/07)
 • Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05, NN 38/11)

Ostala regulativa:

 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/06, NN 94/96, NN 114/03, NN 100/04, NN 86/08, NN 116/08,NN 75/09, NN 143/12)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, NN 128/10, NN 136/12, NN 76/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
 • Zakon o javnim cestama (NN 180/04, NN 138/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 124/09, 153/09, 73/10)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, NN 63/11, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, NN 73/00, NN 114/01, NN 79/06, NN 141/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 153/09, NN 90/10, NN 143/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, NN 67/08, NN 144/10)
 • Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 85/13)
 • Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (NN 78/11)
 • Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom (NN 102/09)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)

Ostali pravilnici, upute, postupci i odluke Zelina - plina d.o.o. d.o.o., normativni akti i kriteriji, te tehnička pravila i propisi.

Direktor
Saša Sever, struč.spec.ing.el.

zelina plin logo

Operator distribucijskog sustava
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
Tel: 01 2040 762
Email: info@zelplin.hr

Radno vrijeme
7:00 – 15:00 PON – PET
Rad sa strankama:
8:00 – 14:00 PON – PET
Hitne intervencije/kvarovi:
0-24 PON – NED
iso 
 
Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.