Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • ZELINA – PLIN D.O.O. djelatnost distribucije plina obavlja na području grada Sv.I.Zelina i općine Bedenica od 01.01.2009.godine nakon izdvajanja iz javnog poduzeća Zelinske komunalije d.o.o. i dobivanja dozvole za obavljane energetske djelatnosti distribucije plina. Izgradnjom prvih dvadesetak kilometara plinske mreže, te stavljanjem u funkciju magistralnog plinovoda sa pripadajućom MRS Hrastje od Konjšćine do Sv.I.Zeline 1994 godine započinje distribucija plina na području grada Sv.I.Zelina distributera Zelinske komunalije d.o.o. U vremenskom periodu od 1994. do 1997. godine nema značajnijih pomaka u izgradnji plinovoda, ali tada kreće značajniji napredak u izgradnji plinske mreže te kućnih plinskih priključaka kako za područje grada Sv.I.Zeline tako i za općinu Bedenica. Od 01.04.1997.godine pa do 19.10.1999.godine na području grada Sv.I.Zeline izgrađeno je 200 kilometara srednjetlačne plinske mreže, te 2930 kućnih plinskih priključaka dok je za područje općine Bedenica u periodu 1998 – 2000.godine izgrađeno 22,7 kilometara srednjetlačne plinske mreže te 222 kućnih plinskih priključaka.
 • Na distribucijskom području grada Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica plin se distribuira plinskom mrežom koja je u cijelosti izgrađena od PEHD cijevi u dužini od preko 270 kilometara.
 • Trenutno u sustavu potrošnje imamo 4000 potrošača plina sa godišnjom potrošnjom plina oko 6.500 000 m3 plina.
 • Plinski priključci izvedeni su najnovijom tehnologijom spajanja na PEHD cijevi, završavaju na fasadi objekta sa nadžbuknim mjerno-regulacijskim setom i brojilom sa temperaturnom kompenzacijom.
 • Plinovod je srednjetlačni sa radnim tlakom 2,8 bara i jednom plinskom primopredajnom stanicom u naselju Hrastje – Sveti Ivan Zelina.
 • Plinska stanica Hrastje ima dvije mjerne linije (ljetna i zimska) sa maksimalnim ukupnim protokom plina 5600 m3/h (ljetna linija 1600 m3/h , zimska linija 4000 m3/h). Ukupni maksimalni kapacitet plinske stanice uz određene predradnje i srednji tlak od 2,8 bara može distribuirati i do 10 000 m3/h protočnih količina plina. Odorizacijska stanica nalazi se u sklopu plinske stanice i instalirana je na način da se odorant odorira automatski prema trenutnom protoku plina. Dobava odoranta i servis odorizacijske stanice obavlja nam ovlaštena tvrtka za to područje sa kojom imamo sklopljen ugovor o pružanju usluga dobave, servisa i ispitivanja koncentracije odoransa. Dva puta mjesečno dobavljač plina PLINACRO d.o.o. dostavlja nam Izvješća o ispitivanju kvalitete plina tj. Kromatografsku analizu plina koji nam dobavlja, uzorkovanog na primopredajnoj stanici MRS Zabok. Tako dobiveni podaci evidentiraju se i analiziraju te se tablično arhiviraju.
 • Instalirali smo uređaj koji prati protok plina 24 sata na dan sedam dana u tjednu te ima mogućnost iščitavanja podataka o trenutnom protoku kao i o protoku plina za bilo koje vrijeme unatrag (memorijska jedinica).
 • Dežurna služba funkcionira 24 sata na dan (pasivno dežurstvo) te nakon instaliranja gore navedenog uređaja ima konstantni uvid u stanje na plinskoj mreži putem uređaja za praćenje protočnih kolićina plina odnosno eventualnih padova tlaka na mreži.
 • Kompletna plinska infrastruktura (zasuni,kondezni lonci,nadzemni plinovodi,mjerno-regulacijski setovi) redovito se održava od strane organizirane dežurne ekipe s ciljem kvalitetne i sigurne uporabe i opskrbe potrošača plinom.
 • Dokumentacija o kompletnoj plinskoj infrastrukturi (plinski vodovi, priključci, unutarnje plinske instalacije sa instaliranim potrošačima) vodi se redovito i vrlo kvalitetno te u svakom trenu postoji mogućnost vrlo brzog kompletiranja tražene dokumentacije.
 • Pouzdanost, sigurnost i učinkovitost distribucijskog sustava trudimo se održavati na razini visoke sigurnosti i učinkovitosti. Budući je plinska mreža u cijelosti izgrađena u novije vrijeme, propuštanja a time niti gubitaka gotovo da i nema. Plan i program nadziranja i kontrole plinske mreže obavlja se u skladu sa podjeljenim zonama sigurnosti plinske mreže (I-VI zone) o čemu ovisi učestalost kontroliranja nepropusnosti po pojedinim zonama uređajima za kontrolu nepropusnosti plinskog sustava.
 • Izgradnju novih plinovoda izvodimo samostalno ćime u potpunosti imamo uvid u kvalitetu izvedenih radova sve do priključenja objekata te izvođenja i kontrole unutarnjih plinskih instalacija (ishodili smo licencu za ispitivanje i kontrolu unutarnjih plinskih instalacija, kao i uvjerenja za elektrofuzijsko zavarivanje). Tijekom 2007. i 2008. godine ispitali smo preko 1000 unutarnjih plinskih instalacija naših korisnika čija je uporabnost bila na zadovoljavajućoj razini, ispitivanja vršimo i dalje te se trudimo poboljšati kvalitetu naših usluga u smislu edukacije sigurnosti uporabe plina prvenstveno redovitim servisiranjem i održavanjem plinskih uređaja i opreme. Svi plinomjeri imaju ugrađenu temperaturnu kompenzaciju, redovito su mijenjani u zakonskom roku radi baždarenja i kontrole, čime je pouzdanost mjerenja protoka plina kao i sigurnost samog plinomjera na najvećoj razini.
 • Izvršenje plana razvoja sustava odvija se u skladu sa trogodišnjim planom i programom (razvojnim i investicijskim) iz kojeg je vidljivo da su novi plinovodi izgrađeni u skladu sa rokovima u kojem su planirani te su izvedeni iz vlastitih sredstava i u okvirima predviđenih troškova izgradnje.
 • Projektno tehnička dokumentacija izgrađenih plinovoda izrađena je u skladu sa zakonskom regulativom, izvedeni plinovodi geodetski su snimljeni, snimke su arhivirane u elektronskom obliku te su vrlo pouzdane i transparentne.
 • Sustav plinske mreže osim dostupnosti dokumentacije izvedenih plinovoda razvijamo u smjeru konstantne dostupnosti informacija o količinama plina tj.vršnim potrošnjama na distribucijskom sustavu s ciljem što boljeg uvida u trenutno opterećenje sustava a time i predviđanja te planiranja potrošnje plina unaprijed.
 • Kvalitetu zadovoljavanja potreba korisnika nastojimo povećati kvalitetnim pružanjem usluga u smislu osiguravanja rada dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava, sustava mjerenja, sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina te uređaja za odorizaciju plina, kvalitetnom izradom plana za krizna stanja u slučaju eventualnih redukcija plina te kvalitetnom provedbom toga plana, osiguranjem objektivnih, jednakih i razvidnih uvjeta pristupa distribucijskom sustavu, dostavljanjem operatoru transportnog sustava podataka potrebnih za uravnoteženje plinskog sustava, te kvalitetnim i konstantnim pružanjem informacija o sigurnosti uporabe plina krajnjim korisnicima.
 • Održavanje opreme sustava provodimo u skladu sa zakonima i propisima temeljem sklopljenih ugovora o održavanju i servisiranju opreme za pojedine djelove sustava kao i samostalnom redovitom kontrolom djelova sustava koje može samostalno kontrolirati i održavati operator distribucijskog sustava.
 • Trudimo se ispuniti sve dužnosti te koristiti sva prava operatora distribucijskog sustava koja proizlaze temeljem Zakona o tržištu plina.
zelina plin logo

Operator distribucijskog sustava
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
Tel: 01 2040 762
Email: info@zelplin.hr

Radno vrijeme
7:00 – 15:00 PON – PET
Rad sa strankama:
8:00 – 14:00 PON – PET
Hitne intervencije/kvarovi:
0-24 PON – NED
iso 
 
Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.