Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE

1. ENERGETSKI UVJETI

 • Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta (1) podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik ili Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Zahtjevu se prilaže:
 1. Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama te predviđenim trošilima za postojeće objekte uz pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine.
 2. Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga Gradski ured za katastar
 3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje)
 • Za objekte koji u času izdavanja energetskih uvjeta nemaju pravomoćni akt za građenje, isti se predaje kod ishođennja Energetske suglasnosti.
 • Idejno rješenje minimalno mora sadržavati: kopiju katastarskog plana, površinu prostora i volumen koji će se grijati/hladiti, predviđeno nazivno toplinsko opterećenje, nazivni toplinski kapacitet – snagu trošila, opis proizvodnog procesa, nacrt građevine, točan podatak sa nazivom ulice, kućnim brojem i naseljem, te kratak opis plinofikacije građevine

2. POTVRDA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S ENERGETSKIH UVJETIMA

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti tehničke dokumentacije (2) podnosi vlasnik, invetitor ili ovlaštenik . Prilaže se glavni projekt koji sadrži projekt plinske instalacije građevine za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje ili projekt prikljjčka građevine i plinske instalacije za postojeće objekte, u tri primjerka. Jedan projekt ostaje u arhivi Zelina-plin-a d.o.o., a dva se vraćaju investitoru.

Projekt mora sadržavati važeće Energetske uvjete. Popis ovlaštenih projektanata možete naći na www.hkis.hr/imenici/

3. ENERGETSKA SUGLASNOST

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti (3) podnosi vlasnik, invetitor ili ovlaštenik. Prilaže se Projekt i potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa energetskim uvjetima, preslika pravomoćnog akta za građenje za one objekte koji u trenutku izdavanja energetskih uvjeta isti nisu imali, te popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa – sjedište poslovnog subjekta).

Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga.

Za objekte koji imaju svu potrebnu dokumentaciju, nakon izdanih energetskih uvjeta istovremeno se može predati Zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti s energetskim uvjetima i Energetske suglasnosti.

Po izdavanju Energetske suglasnosti može se podnijeti zahtjev za priklučenje građevine na distribucijski sustav.

II. UGOVARANJE RADOVA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

1. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Zahtjev za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav (4) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć).

Zahtjevu se prilaže:

 • Pravomočno rješenje o uvjetima građenje ili
 • Uvjerenje da je objekat građen prije 15.02.1968. ili
 • Pravomočna građevinska dozvola ili
 • Rješenje o izvedenom stanju ili
 • Uvjerenje da je u tijeku postupak legalizacije
 • Zatim:
  • Izvod iz katastarskog plana – ne stariji od 6. mjeseci
 • Zatim:
  • Zemljišno knjižni izvadak – ne stariji od 6. Mjeseci
 • Te ako je potrebno:
  • Dokaz vlasništva – pravni slijed i
  • Punomoć za podnošenje zahtjeva

Nakon podnesenog zahtjeva sačinit će se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon potpisanog ugovora o priključenju građevine i ispunjenja iz istog pristupit će se izvedbi priključka građevine.

Nakon izvedbe priključka građevine ili ako je građevina već priključena, podnosi se:

2. ZAHTJEV ZA MONTAŽU PLINOMJERA I PUŠTANJE PLINA (opremanje obračunskog mjesrnog mjesta)

Zahtjev za montažu plinomjera (5) (opremanje obračunskog mjernog mjesta) podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik

Zahtjevu se prilaže:

 1. Energetska suglasnost i Ugovor o opskrbi plinom.
 2. Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji Zelina-plin-u d.o.o i pripadajući Projekt.
 3. Izjava nadzornog inženjera o stanju dimnjaka za novoizgrađene objekte odnosno pozitivanog dimnjačarskog nalaza za postojeće objekte

Po kompletiranoj dokumentacii izradit ćemo troškovnik za opremenje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Zelina-plin d.o.o. kao operator distributivnog sustava izvršit montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se sačiniti poseban zapisnik – priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.

Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri – tvrtke, dimovodne instalacije pregledavaju ovlašteni dimnjačari.

3. DEMONTAŽA PLINOMJERA I/ILI OTPAJANJE PRIKLJUČKA GRAĐEVINE

 • Naputak
 • Zahtjev (5a)

4. OBRASCI

 • Obrazac punomoći
 • Obrazac suglasnosti suvlasnika

5. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Uplate po ugovoru o priključenju građevine moguće je izvršiti na sljedeći način:

 • Gotovinom – jednokratno
 • Na rate – 5 rata

III. POSTUPCI SANACIJE I ODRŽAVANJA

 • Nemjerni dio
 • Mjerni dio
 • Dimnjak
zelina plin logo

Operator distribucijskog sustava
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
Tel: 01 2040 762
Email: info@zelplin.hr

Radno vrijeme
7:00 – 15:00 PON – PET
Rad sa strankama:
8:00 – 14:00 PON – PET
Hitne intervencije/kvarovi:
0-24 PON – NED
iso 
 
Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.